Om mig


Julia Ahlbom, Psykolog Vanløse Kbh

Julia Ahlbom

Autoriseret psykolog

Autoriseret af Dansk Psykolog Forening

 

 

 

 

Om mig

Jeg hedder Julia Ahlbom og er født i Sverige i 1974 og kom til Danmark i 1995. Jeg læste min Bachelor i London og fik min Kandidat grad fra Københavns universitet i 2007. Jeg blev autoriseret af Socialministeriet i 2011. Jeg har siden min praktik i 2006 modtaget supervision og egen terapi løbende. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er, som autoriseret psykolog, underlagt de etiske retningslinjer for nordiske psykologer, en række krav til sikring af kvaliteten i mit arbejde samt reglerne om tavshedspligt.

 Jeg arbejder eklektisk, dvs. jeg bruger forskellige metoder afhængigt af hvad det specifikke behov er. Det er tale om metoder, der har dokumenteret effekt i forhold til de problematikker jeg møder. Primært er der inden for en systemisk og narrativ ramme med voksne og familier og med en neuroaffektiv forståelse når der er tale om børn. Jeg er også inspireret af moderne psykodynamisk teori i forhold til personlighedsudvikling, for eksempel er jeg optaget af mentaliseringsbegrebet som er menneskers evne til at se sig selv ud fra og andre indefra. I tilfælde af helt konkrete problemstillinger som fobier og angstlidelser bruger jeg også kognitive interventionsformer.

 Siden 2007 har jeg arbejdet som psykolog på forskellig vis, i kommunalt regi, som selvstændig, i samarbejde med andre selvstændige, undervist på Københavns universitet og med ledelses opgaver som for eksempel psykisk arbejdsmiljø. Jeg har superviseret både andre faggrupper og psykologer. Jeg har erfaring med forskellige målgrupper: børn, unge, voksne, forældre, par og grupper. Jeg har erfaring fra mange slags udfordringen i livet og har respekt for at det er mange måder at være i livet på. Jeg ser relationen som nødvendig for at samarbejdet og udviklingsarbejdet skal lykkes. På den måde ser jeg relationen mellem dig/jer og mig som en nødvendig del af det vi skal sammen.

Mit udgangspunkt er at handlinger på sin vis, i sin kontekst giver mening, men at det nogle ganger kan være brug for at gøre noget andet end det man plejer for at komme til at leve et mere tilfredsstillende liv. Det er præcis det tilfredsstillende liv, for dig/jer, jeg er optaget af at finde ud af sammen med dig/jer og hvordan du/i kan finde frem til hvad det er der skal til for at leve det liv i selv ønsker. Min erfaring er at det der er utilfredsstillende i livet, kommer til at tage opmærksomhed væk fra det der er tilfredsstillende, og at opmærksomheden ofte glider væk fra ”målet”, altså det tilfredsstillende liv, og fornemmelsen af at man selv har indflydelse på det. Så i metaforisk forstand ”er det umuligt at finde vej til et sted som man ikke ved hvor er”. Det er det mål og den vej jeg er optaget af at finde sammen med dig/jer.

Min tilgang er kendetegnet ved en klar, tydelig og uformel omgangstone. Jeg lægger vægt på at sige, hvad jeg gør, og gøre, hvad jeg siger, fordi jeg tror på, det giver tryghed. Det er vigtigt for mig at samtalerne vi har sammen er hjælpsomme for dig/jer. Derfor bruger jeg ofte lidt tid i slutningen af en samtale på at evaluere på hvad der er virksomt for dig/jer og hvad der ikke er. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, hvis du gerne vil vide mere. Jeg håber det giver dig mulighed for at tage stilling til om det, jeg kan tilbyde, matcher dit behov. Jeg kan tilbyde et samarbejde på dansk, svensk og engelsk.