Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er fra 25/5-2018 og gældende for Psykologpraksis ved Julia Ahlbom.

Databehandlingsansvarlig

Julia Ahlbom
Ådalsvej 1
2720 Vanløse

+45 50 28 40 66
info@juliaahlbom.com

www.juliaahlbom.com

CVR-nr. 30 74 57 60

Registrering og opbevaring af data

Når du er klient hos mig, er det nødvendigt, at jeg registrerer og anvender visse personoplysninger om dig. Udover dét, der følger af bl.a. journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven/psykologloven, er formålet med registreringen at give dig den bedst mulige behandling.

De personoplysninger, jeg registrerer, stammer fra dig, eller – såfremt din behandling er startet ved henvisning fra en samarbejdspartner – tillige fra disse. Jeg sammenstiller ikke dine data med oplysninger fra andre aktører, f.eks. sociale medier.

Jeg har tavshedspligt, og de oplysninger, jeg registrerer og anvender om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives kun til personer og aktører udenfor klinikken med dit samtykke.

Efter du har været i kontakt med mig sidste gang, har jeg pligt til at opbevare din journal i mindst 5 år. Vælger du at skifte psykolog, kan jeg med dit samtykke overføre din journal til den nye psykolog, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal.

Af afregningsmæssige grunde kan det også være nødvendigt, at jeg registrerer og anvender visse oplysninger om dig, fx for at kunne gennemføre betalingen for en behandling af dig via Jobcenteret i din kommune eller et forsikringsselskab. Disse oplysninger registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f i persondataforordningen. Jeg opbevarer dem kun så længe, det er relevant og påkrævet af hensyn til min afregning og bogføring.

Aktindsigt

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, jeg registrerer og anvender om dig.

Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede mig om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Klager

Ønsker du at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. Nærmere oplysninger herom findes på www.datatilsynet.dk.

Henvendelser pr. e-mail og telefon

Vær opmærksom på, at du accepterer, at din henvendelse modtages og besvares af mig, når du  ringer til mig på telefon +45 50 28 40 66 eller skriver til info@juliaahlbom.com.